Asistenta sociala

Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2018  poate fi vizualizat aici:

Plan de actiuni

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCATIEI DE STAT PENTRU COPII:

 • Carti de identitate – ambii parinti
 • Certificat de nastere copil
 • Certificat de casatorie
 • Livret de familie
 • Extras de cont – optional

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE CRESTERE A COPILULUI/STIMULENTULUI DE INSERTIE CONF OUG 111/2010:

 • Cerere tip
 • Carti de identitate – ambii parinti
 • Certificat de nastere copil
 • Certificat de casatorie
 • Livret de familie
 • Extras de cont – optional
 • Adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit
 • Copie dupa ultimul concediu medical – sarcina si lehuzie
 • Copie dupa cererea inregistrata si depusa de beneficiar la angajator (aprobata, semnata si stampilata de conducerea institutiei) si specificata data de la care se solicita indemnizatia de crestere copil, precum si perioada solicitarii
 • Adeverinta privind stagiul de cotizare, eliberata de Casa Judeteana de Pensii, pentru ambii parinti, daca indeplinesc conditiile de acordare
 • Adeverinta eliberata de Administratia Financiara, pe ultimile 12 luni anterior nasterii copilului (pentru parintele care nu realizeaza venituri salariale sau pentru persoana care realizeaza venituri din alte activitati prevazute de lege)
 • Declaratie (formular tip) ca nu obtine niciun venit din alte parti
 • Extras de cont
 • Dosar plic

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERTIE:

Persoanele care se intorc la munca cu cel puti 60 de zile mai devreme, inaintea implinirii varstei de 2 ani (respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap), beneficiaza de stimulent de insertie pana la implinirea varstei de 3 ani (respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap), daca in aceasta perioada realizeaza venituri supuse impozitului

 • Cerere tip
 • Carti de identitate – ambii parinti
 • Certificat de nastere copil
 • Certificat de casatorie
 • Livret de familie
 • Dovada reluarii activitatii (Decizie, Ordin, Act aditional)
 • Extras de cont (Dupa caz)

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE INCALZIRE:

 • Cerere si declaratie pe proprie raspundere, insotita de documentele doveditoare
 • Copii acte de identitate pentru toti membrii familiei:
  • C.I./B.I. – pentru toate persoanele cu varsta de peste 14 ani
  • Certificate de nastere pentru persoanele cu varsta sub 14 ani
  • Certificat de casatorie (unde este cazul)
 • Copie act de proprietate al locuintei
 • Adeverinta de venit pentru membrii familiei cu varsta peste 14 ani (de la Administratia Financiara Arad)
 • Adeverinta de salariu (de la locul de munca) sau cupon de pensie
 • Adeverinta privind bunurile mobile si imobile aflate in proprietate (certificat fiscal – de la Biroul Venituri din cadrul Primariei BATA
 • Adeverinta privind componenta gospodariei, terenurile si animalele din proprietate ( de la Registrul Agricol din cadrul Primariei BATA
 • Copie dupa ultima factura de gaz (daca este cazul)

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL (VMG):

 • Copii dupa cartile de identitate ale membrilor familiei
 • Copii dupa certificatele de nastere pentru copii sub 14 ani
 • Adeverinta de la Administratia Financiara Arad
 • Certificat fiscal – de la Biroul Venituri din cadrul Primariei Vladimirescu
 • Adeverinta de la scoala pentru copii de varsta scolara
 • Adeverinta de la somaj, AJOFM, pentru persoanele apte de munca